Gübre – Polfer – Canerler Grup
Polfer Gübre

NEDEN ORGANOMİNERAL?

Maalesef ülkemiz toprakları organik madde bakımından hayli zayıftır. Tarım topraklarımızda yapılan toprak analizlerinde, topraklarımızın %85’indeki organik madde miktarının %1-1.5 aralığında olduğu gözlemlenmektedir. İdeal tarım için bu oranların %4-5 olması gerekmektedir. 

Tarım topraklarındaki organik madde eksikliği, bitkilerin kimyasal gübreleme ile verilen azot, fosfat ve potasyumu – kısaca N, P, K – tam olarak alamamalarına sebep olmaktadır. Bu durum, bu kimyasalların önemli bir kısmının toprakta kalmasına böylece hem ekonomik kayıplara hem de topraklarımızın giderek çoraklaşmasına ve tuzlanmasına yol açmaktadır.

Ekim alanlarında birçok ürün için yapılan mukayeseli denemelerde, organomineral gübrelerin klasik kimyasal gübrelere oranla çok daha iyi performans gösterdikleri ve verim artışlarına sebep oldukları gözlemlenmiştir. Organik maddeler, nem tutucu özellikleri ile topraktaki nemin daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlamaktadır.

Polfer, organik madde içeriğini kendi tesislerinde, geçerli yönetmeliklere uygun şekilde üretmektedir.

© Bütün Hakları Saklıdır - Canerler Grup
Web Analytics